About Us

The ultimate horological status symbol, Rolex is synonymous with luxury watches. Rolex started out in London in 1905, named W&D after its founders, Wilsdorf and Davis who married into the same family. Practically an eponym in its own right, the trademark name was born in 1908. Symmetrical and short, ‘Rolex’ fitted perfectly on the face of their watches, and the name purportedly reminded Wilsdorf of the sound of winding a watch. By 1914, the Kew Observatory had awarded Rolex with the prestigious Class A certification for precision, historically reserved only for marine chronographs. Since then, Rolex watches have been worn by pilots and soldiers throughout the history due to their superior precision. Instantly recognisable, Rolex continues to be renowned for its innovation, aesthetic appeal and rich heritage.

ĐỒNG HỒ ROLEX & GOLDSMITHS: MỘT LỊCH SỬ

  • Goldsmiths là nhà bán lẻ ủy quyền lớn nhất của đồng hồ Rolex trên thế giới.
  • Một sự hợp tác thành lập hơn 50 năm trước đây.

24-carat vàng đồng hồ Rolex bên ngoài các cửa hàng Bắc Goldsmiths tại Newcastle và ăn sâu vào bản sắc của thành phố, phục vụ như là một điểm gặp gỡ lãng mạn trong suốt thế kỷ qua và một lời nhắc nhở biểu tượng của Goldsmiths lịch sử cổ phần phong phú với các thương hiệu Rolex. Tôn tạo kiến trúc đẹp với niềm tự hào, các chữ Rolex là một tảng đen của trung tâm thành phố.

Một bước ngoặt thực sự cho người dân của Newcastle, các cửa hàng mở cửa vào năm 1778, và sau này trở thành stockist bao giờ đầu tiên của đồng hồ Rolex ở Anh.

Hôm nay, Goldsmiths tự hào là nhà phân phối lớn nhất của Vương quốc Anh của đồng hồ Rolex, có chuyên môn và hiểu biết về thương hiệu này nổi tiếng thế giới phục vụ như là một nền tảng cho việc cung cấp sản phẩm tốt nhất tuyệt đối trong thị trường cho Rolex của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin về hồ Rolex, xin vui lòng xem Mappin & Webb.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *